۳۰
آبان

کفسابی و دلایل آن !

 

در مرحله ی اول کف سابی برای از بین بردن ناخنک سنگ یا پستی و بلندی سنگ بکار می رود.

  1. برای صاف شدن سطوح سنگ و یکدست شدن آن کفسابی انجام می شود.

  2. کفسابی برای از بین بردن ( سیمان ، گچ ،رنگ،جرم،کدریسنگ، و یا مات بودن و …) نیز بکار می رود.

  3. کفسابی ایتالیایی برای درخشش و براقیت و شفافیت فوق العاده سنگ بکار می رود.