۱۲
دی

عملیاتی که تحت عنوان کفسابی حرفه ای انجام می شوند، متنوع هستند و عبارتند از

عملیاتب که تحت عنوان کفسابی حرفه ای انجام می شوند چه چیز هایی هستند ؟

در این مقاله می خواهیم عملیاتی که تحت عنوان کفسابی حرفه ای انجام می شوند را به شما توضیح دهیم

۱- سابیدن کفسابی با فرچه سیمی:

در این روش سنگ های کف ساختمان با فرچه ی سیمی ای که مخصوص کفسابی هستند سابیده می شوند و باعث می شوند که سنگ ها بسیار تمیز شده و براق شوند ولی براقی و تمیزی این روش دائمی نیست و بعد یک مدت دوباره کثیف و کدر می شوند .

کفسابی حرفه ای
۲- سابیدن کامل:

بعد از سابیدن با فرچه سیمی  باید سنگ ها را کامل بسایند و این کار لایه برداری اولیه را انجام میدهد و باعس می شود که سطوح یکنوات بشوند که در چندین مرحله ی مختلف انجام می شوند و سپس کفساب با دقت فراوان مرحله ی ساب براق کننده را انجام می دهد .

کفسابی حرفه ای
۳- سابیدن با زرین:

در بعضی از سنگ ها از همان اول دارای خلل و فرج می باشند و در طول انجام کفسابی سوراخ هایی در سنگ ایجائ می شود که کفساب آن سوراخ ها را با ماده ی مخصوصی به نام زرین پر میکند که بس از خسگ شدن کامل، دوباره آن را کفسابی می کند این نوع کفسابی کاملا شبیه به کفسابی کامل بوده و فقط در بین انجام کفسابی مرحله ی زرین کاری نیز انجام می شود

حال شما با عملیاتی که تحت عنوان کفسابی حرفه ای انجام می شود آشنا شدید و فهمیدید که آن چه تنوعاتی دارد . وشما با مفهوم سابیدن کفسابی با فرچه ی سیمی و سابیدن کامل و سابیدن با زرین آشنا شدید و فهمیدید که کفسابی چه مزایایی می تواند داشته باشد

 

کفسابی برادران اوجاقی