۱۴
دی

مکان هایی که برای کفسابی مناسب هستند چه مکان هایی می باشد ؟

یکی از مهمترین فایده های کفسابی براق کردن سنگ ها و کفپوش ها و همگام سازی سنگ ها و همچنین ترازکردن آنهاست کفسابی بیشتر برای مکان هایی مورد استفاده قرار می گیرد که می خواهند سنگ ها با یکدیگر تراز پیدا کنند و یا قصدی برای ساختن زمین دارند در بیشتر مکان ها و ساختمان ها با اینکه ساختمان بسیار شیک و مجلل وقشنگ است اما درموزاییک و سنگ ها اثراتی از سیمان و بنایی بجا مانده است . اگر می خواهید اثراتی که بعد از ساختمان سازی  را از بین ببرید می توانید از کفسابی استفاده کنید

یکی از مهمترین فوایدی که کفسابی دارد این است که موزاییک ها را می توان یکسان کرد کفسابی می تواند با فشارزیادی که به همه سنگ ها وموزاییک ها وارد می کند می تواند تمام سنگ ها و موزاییک هایی که در هنگام ساختمان سازی بد کار شده اند را یک دست و صاف کند