۱۷
دی

از محاسن انجام کفسابی و سنگسابی عبارتند از

در این مقاله ما می خواهیم شما را با محاسن انجام کفسابی آشنا کنیم

محاسن انجام کفسابی چه چیزایی هستند؟

محاسن انجام کفسابی

محاسن انجام کفسابی عبارتند از :

  1. براق کردن سنگ ها توسط کفسابی
  2. شفاف کردن سنگ ها
  3. از بین بردن نا همواری های سنگ یا موزاییک
  4. بالا بردن طول عمر سنگ ها و موزاییک ها

۱ – براق کردن سنگ ها توسط کفسابی :

یکی از محاسن انجام کفسابی براق کردن سطوح است که زیبایی خاسی به نمای درونی ساختمان می دهد و باعث میشود که شما حس خوبی نسبت به سنگ ها داشته باشید چون شما می توانید تصویر خود را درون آن ببینید .

۲ – شفاف کردن سنگ ها :

زمانی که شما کفسابی را انجام نمی دهید سنگ های شما کدر یا مات می باشد و زمانی که شما کفسابی را انجام می دهید سنگ های شما تمیز و شفاف می شودمحاسن انجام کفسابی۳ – از بین بردن ناهمواری های سنگ یا موزاییک :

شما زمانی که کفسابی را انجام نمی دهید سنگ یا موزاییک شما دارای نا همواری می باشد و همین باعث مات شدن یا کدر شدن سنگ یا موزاییک می شود و سنگ ها دارای اصتحکاک می باشد زمانی که کفسابی را انجاب می دهید کفسابان با استفاده از دستگاه های مخصوص این نا همواری ها از بین می برند و اصتحکاک سنگ ها کاهش می یابد .

۴ – افزایش طول عمر سنگ ها :

کفسابی و یا سنگ سابی باعث میشود که سنگ ها طول عمر بیشتری داشته باشند زیرا زمانی که سنگ ها کثیف هستند شاید بر روی آن ها چسب یا رنگ یا اسید و … ریحته شده باشد و چسب یا رنگ و مواد شیمیایی از طول عمر سنگ کم می کند و مجبور می شوید سنگ ها را عوض کنید و این هزینه ی زیادی دارد . بهترین کار کفسابی و سنگ سابی است که هزینه ی آن کمتر از عوض کردن سنگ ها می باشد.
حال با محاسن انجام کفسابی آشنا شدیم و فهمیدیم که علاوه بر تمیز کردن و سیقل دادن سنگ ها و بالا بردن طول عمر سنگ یا موزاییک ها روش اقتصادی ای برای نهگه داری سنگ ها است.