۰۳
مهر

دستگاه کفسابی HERCULES 450

ما در این مقاله قصد داریم تا شما را با دستگاه کفسابی HERCULES 450 آشنا کنیم و مشخصات فنی این دستگاه را برای شما شرح دهیم‌

ما در مقالات قبل با انواع دستگاه های کفسابی از شرکت کلیندکس آشنا شدیم از جمله دستگاه کفسابی HERCULES 450 و  دستگاه کفسابی Levighetor 645 آشنا شدید ما حال می خواهیم تا شما را با دستگاه کفسابی HERCULES 450 آشنا کنیم و مشخصات فنی این دستگاه را برای شما شرح دهیم

دستگاه کفسابی HERCULES 450

این دستگاه دارای چهار مدل HERCULES 450 و HERCULES 450 VS و HERCULES 450 USA و HERCULES 450 VS USA می باشد که مشخصات فنی این دستگاه برای کفساب کار آن به شکل زیر می باشد

  1. این دستگاه دارای یک موتور الکتریکی می باشد که منبع تغذیه ی آن باطری می باشد و قدرت موتور آن در مدل HERCULES 450 این دستگاه برابر ۲۹۰۰ وات می باشدئ و در مدل HERCULES 450 VS و برابر ۳۰۰۰ وات می باشد و در مدل HERCULES 450  USAاین دستگاه برابر ۱۹۸۰۰ وات می باشد و در مدل HERCULES 450 VS USA این دستگاه برابر ۱۹۰۰ وات می باشد .
  2. صدای این دستگاه در مدل HERCULES 450 این دستگاه در بیشترین حالت خود(به هنگام کار سنگساب ) برابر ۶۰ هرتز می باشد و در کمترین حالت خود برابر ۵۰ هرتز می باشد و در مدل HERCULES 450 VS این دستگاه در کمترین حالت خود برابر ۵۰ هرتز می باشد و در بیشترین حالت خود برابر ۶۰ هرتز می باشد و در مدل HERCULES 450 USA این دستگاه برابر ۶۰ هرتز می باشد و. در مدل HERCULES 450 VS USA این دستگاه برابر ۶۰ هرتز می باشد
  3. این دستگاه به هنگام کفسابی دارای سه برس دیسکی می باشد که اندازه ی هرکدام آن برابر ۲۰۰ میلی متر می باشد و سرعت هر کدام آن در مدل HERCULES 450 این دستگاه برابر ۸۰۰ دور  در دقیقه می باشد و در مدل HERCULES 450 VS این دستگاهاز ۶۰۰ دور در دقیقه تا ۱۰۰۰ دور در دقیقه متغیر و قابل تنظیم ی باشد و در مدل HERCULES 450 USAاین دستگاه برابر ۶۰۰ دور در دقسیقه می باشد و در مدل HERCULES 450 VS USA این دستگاه از ۴۰۰ دور در دقیقه تا ۷۰۰ دور در دقیقه متغیر و قابل تنظیم می باشد
  4. این دستگاه دارای یک مخزن آب تمیز می باشد که حجم آن در مدل HERCULES 450 این دستگاه برابر ۱۸ لیتر است و همچنین در مدل HERCULES 450 VS این دستگاه برابر ۱۸ لیتر می باشد و همچنین در مدل HERCULES 450 USAاین دستگاه برابر ۱۸ لیتر مخی باشد و در مدل HERCULES 450 VS USA این دستگاه برابر ۱۸ لیتر می باشد
  5. وزن این دستگاه در مدل HERCULES 450 این دستگاه برابر ۱۲۵ کیلو گرم می باشد و در مدل HERCULES 450 VS این دستگاه برابر ۱۳۵۴ کیلو گرم می باشد و در مدل HERCULES 450 USA این دستگاه برابر ۱۲۰ کیلو گرم می باشد و در مدل HERCULES 450 VS USA این دستگاه برابر ۱۲۰ کیلو گرم می باشد
  6. امیدوارم که این مقاله برای شما مفید بوده باشد و ما توانسته باشیم تا شما را با دستگاه کفسابی HERCULES 450 آشنا کنیم .