۱۱
مهر

دستگاه کفسابی Levighetor 650

ما در این مقاله از سری مقالات کفسابی قصد داریم تا شما را با دستگاه کفسابی Levighetor 650 آشنا کنیمو مشخسات فنی این دستگاه را برای شما بازگو کنیمه را برای

ما در مقالات قبل با انواع دستگاه های کفسابی از شرکت کلیندکس آشنا شدیم از جمله دستگاه کفسابی Levighetor 645 ودستگاه کفسابی Levighetor 640 . حال ما می خواهیم تا شما را با دستگاه کفسابی Levighetor 650 آشنا کنیم و مشخصات فنی این دستگاه را برای شما بازگو کنیم

دستگاه کفسابی Levighetor 650

این دستگاه دارای چهار مدل Levighetor 650  TOP و Levighetor 650 VS TOP و Levighetor 650 T4 TOPو Levighetor 650  T7 TOP می باشد که مشخصات فنی این دستگاه به صورت زیر می باشد

  1. این دستگاه دارای یک موتور الکتریکی می باشد که منبع تغذیه ی آن باطری می باشد و قدرت موتور آن در Levighetor 650  TOP برابر ۲۹۰۰ وات می باشد و در مدل Levighetor 650  VS TOP این دستگاه برابر ۳۰۰۰ وات می باشد و در مدل Levighetor 650 T4  TOP این دستگاه برابر ۵٫۵hp می باشد و در مدل Levighetor 650  T7  TOP برابر ۷HP  می بادشد
  2. برق این دستگاه در مدل Levighetor 650  TOPاین دستگاه برابر ۲۲۰ ولت می باشد و در مدل Levighetor 650 VS TOPبرابر ۲۲۰ ولت می باشد و در مدل Levighetor 650 T4  TOPاین دستگاه از ۳۸۰ وات تا ۴۸۰ وات متغیر و قابل تنظیم می باشد و در مدل Levighetor 650  T7  TOP این دستکاه از ۳۸۰ ول تا ۴۸۰ ولت متغیر و قابل تنظیم می باشد
  3. صدای این دستگاه در مدل Levighetor 650  TOP این دستگاه در کمترین حالت خود برابر ۵۰ هرتز می باشد و در بیشنریم حالت خود برابر ۶۰ هرتز می باشد و در مدل Levighetor 650  VS TOP این دستگاه در کمترین حالت خود برابر ۵۰ هرتز می باشد و در بیشترین حالت حود برابر ۶۰ هرتز می باشد و همچنین در مدل Levighetor 650 T4  TOP این دستگاه در کمترین حالت خود برابر ۵۰ هرتز می باشد و در بیشترین حالت خود برابر ۶۰ هرتز می باشدو در مدل Levighetor 650  T7  TOP این دستگاه در کمترین حالت خود برابر ۵۰ هرتز می باشد و در بیشترین حالت خود برابر ۶۰ هرتز می باشد
  4. این دستگاه دارارب سه برس دیسکی می باشد اندازه ی هر برس آن برابر ۲۰۰ میلی متر می باشد و سرعت چرخش این برس ها در مدل Levighetor 650 TOP برابر ۱۰۰۰ دور در دقیقه می باشد و در مدل Levighetor 650  VS TOP این دستگاه از ۶۰۰ دور در دقیقه تا ۱۳۰۰ دور در دقیقه متغیر و قابل تنظیم می باشد و در مدل Levighetor 650 T4   TOP این دستگاه برابر ۱۱۰۰ دور در دقیقه می باشدو در مدل Levighetor 650  T7  TOP این دستگاه برابر۱۱۰۰ دور در دقیقه می باشد
  5. عرض کار این دستگاه در هر چهارمدل این دستگاه برابر ۵۰۰ میلی متر می باشد
  6. این دستگاه دارای یک مخزن آب تمیز می باشد که ظرفیت آن در مدل Levighetor 650  TOPاین دستگاه برابر ۱۸ لیتر می باشد و در مدل Levighetor 650  VS TOPاین دستگاه برابر برابر۱۸ لیتر می باشد و در مدل Levighetor 650 T4   TOP این دستگاه برابر ۱۱۸ لیتر می باشد و در مدل Levighetor 650  T7  TOP این  دستگاه برابر ۱۸ لیتر می باشد
  7. وزن این دستگاه در مدل Levighetor 650  TOP این دستگاه برابر برابر ۱۲۲ کیلو گرم می باشد و در مدل Levighetor 650  VS TOP این دستگاه برابر ۱۳۳ کیلو گرم می باشد و در مدل Levighetor 650 T4  TOPاین دستگاه برابر ۱۲۲ کیلو گرم می باشد و در مدل Levighetor 650  T7  TOP این دستگاه برابر ۱۲۲ کیلو گرم می باشد .

دستگاه کفسابی Levighetor 650

امیدوارم که این مقاله برای شما مفید بوده باشد و ما توانسته باشیم تا شما را با دستگاه کفسابی Levighetor 650 آشنا کرده باشیم