۰۷
آبان

دستگاه کفسابی HERCULES 601

ما در این مقاله از سری مقالات کفسابی قصد داریم تا شما را با دستگاه کفسابی HERCULES 601 آشنا کنیم و مشخصات فنی این دستگاه را برای شما بازگو کنیم

دستگاه کفسابی HERCULES 601

ما در مقالات قبل با انواع دستگاه های کفسابی از شرکت کلیندکس آشنا شدیم از جمله دستگاه های کفسابی HERCULES 550  و دستگاه کفسابی HERCULES 551  حال ما می خواهیم تا شما را با دستگاه کفسابی HERCULES 601 آشنا کنیم و مشخصات فنی این دستگاه را برای شما بازکو کنیم.

این دستگاه دارای چهار مدل HERCULES 601 و HERCULES 601 VS و HERCULES 601 T5 VS و HERCULES 601 Usa می باشد و مشخصات فنی این دستگاه به شکل زیر می باشد :

  1. این دستگاه دارای یک موتور الکتریکی می باشد که منبع تغذیه ی آن باطری می باشد و قدرت موتور آن در مدل HERCULES 601 این دستگاه برابر ۲۹۰۰ وات می باشد و در مدل HERCULES 601 VS این دستگاه برابر ۳۰۰۰ وات می باشد و در مدل HERCULES 601 T5 VS این دستگاه برابر ۵٫۵HP می باشد و در مدل HERCULES 601 Usa این دستگاه برابر ۷HP می باشد .
  2. برق این دستگاه در مدل HERCULES 601 این دستگاه برابر ۲۳۰ ولت می باشد و در مدل HERCULES 601 VS این دستگاه برابر ۲۳۰ مونو می باشد و در مدل HERCULES 601 T5 VS این دستگاه از ۳۸۰ ولت تا ۴۸۰ ولت متغیر و قابل تنظیم می باشد و در مدل HERCULES 601 Usa این دستگاه از۳۸۰ ولت تا ۴۸۰ ولت متغیر و قابل تنظیم می باشد
  3. عرض کار این دستگاه برابر ۶۰۰ میلی متر می باشد
  4. این دستگاه دارای سه برس دیسکی می باشد که اندازه ی هرکدام آن برابر ۲۴۰ میلی متر می باشد و سرعت آن در مدل HERCULES 601 این دستگاه برابر ۸۰۰ دور در دقیقه می باشد و در مدل HERCULES 601 VS این دستگاه از ۶۰۰ دور در دقیقه تا ۱۰۰۰ دور در دقیقه متغیر و قابل تنظیم می باشد و در مدل HERCULES 601 T5 VS این دستگاه از ۶۰۰ دور در دقیقه متغیر و قابل تنظیم می باشد در مدل HERCULES 601 Usa این دستگاه برابر ۸۰۰ دور در قدیقه می باشد
  5. صدای این دستگاه در مدل HERCULES 601 این دستگاه برابر ۵۰ هرتز می باشد و در مدل HERCULES 601 VS این دستگاه در کمترین حالت خود برابر ۵۰ هرتز می باشد و در بیشترین حالت خود برابر ۶۰ هرتز می باشد و در مدل HERCULES 601 T5 VS این دستگاه در بیشترین حالت خود برابر ۶۰ هرتز می باش و در مدل HERCULES 601   Usaاین دستگاه در کمترین حالت خود برابر ۵۰ هرتز می باشد و در بیشترین حلت خود برابر ۶۰ هرتز نی باشد
  6. این دستگاه دارای یک مخزن آب تمیز می باشد که ظرفیت آن در مدل HERCULES 601 این دستگاه برابر ۴۶ لیتر می باشد و در مدل HERCULES 601 VS برابر ۴۶ لیتر می باشد و در مدل HERCULES 601 T5 VS  این دستگاه برابر ۴۶ لیتر می باشد و در مدل HERCULES 601 Usa این دستگاه برابر ۴۶ لیتر می باشد
  7. وزن این دستگاه در مدل HERCULES 601 این ستگاه برابر ۱۴۰ کیلو گرم می باشد و در کمدل HERCULES 601 VS این دستگاه برابر ۱۵۵ کیلو گرم می باشد و در مدل HERCULES 601 T5 VS این دستگاه برابر ۱۶۰ کیلو گرم می باشد و در مدل HERCULES 601 Usa این دستگاه برابر ۱۶۰ کیلو گرم می باشد

دستگاه کفسابی HERCULES 601

امیدوارم که این مقاله برای شما مفید بوده باشد و ما توانسته باشد تا شما را با دستگاه کفسابی HERCULES 601 آشنا کرده باشیم