این نمونه کاری که ملاحظه می فرمایید یک نمونه کار کفسابی در کامرانیه رستورانه ستاره می باشد