۱۷
دی

کفسابی موزاییک

کفسابی موزاییک یا موزائیک موزاییک چیست؟ کفسابی موزاییک چگونه است؟ موزاییک نوعی کفپوش است که بسیار متراکم و منسجم است. موزاییک این تراکم و انسجام را از طریق فشار یا از طریق لرزش به دست می آورد. موزاییک از...

بیشتر بخوانید