۳۰
تیر

کفسابی بتن یا سنگسابی بتن !!

کفسابی بتن در سه ساب اصلی استفاده میشود که در مرحله ی  اول کفسابی با لقمه ی الماس زبرتر انجام میشود. و در مرحله دوم از الماس نرمتر استفاده شده و کفسابی انجام میشود. و در مرحله سوم کفسابی...

بیشتر بخوانید