۳۰
تیر

آنچه چیزی که باید در مورد ساب زدن سنگ کف  بدانیم !!

۱- دستگاهای  کف سابی در دو نوع برق سه فاز و برق  تک فاز وجود دارد، دستگاه با برق سه فاز قوی تر و حاصل کارش با کیفیت تر است.. منازل هایی  که مجهز به آسانسور هستند، مجهز به...

بیشتر بخوانید